Kênh Truyền Leased Line

Welcome to
FPT TELECOM INTERNATIONAL

Bạn muốn tìm giải pháp đường truyền cho Doanh Nghiệp?

CÁC DỊCH VỤ LEASEDLINE

  • Internet GIA (Global Internet Access)
  • Internet NIX (National Internet Exchange)
  • Dịch vụ truyền số liệu MPLS

Năng lực hạ tầng hướng quốc tế của FPT

  • Có kênh Peering với Amazon cung cấp dịch vụ cloud service , web service
  • Kênh peering với Twitch cunh cấp các streaming game hàng đầu thế giới
  • Có 2 trung tâm dữ liệu lớn nhất VietNam đạt chuẩn ISO và Tier 3
  • Tất cả các thiết bị trong mạng Nettwork đều đảm bảo khép Ring với 2 hướng kết nối riêng biệt
  • Sử dựng 2 hạ tầng riêng biệt cho dịch vụ Leased Line và dịch vụ broadband
  • Có quy hoach thành 8 dải IP, được add các Qos ưu tien đi về theo từng hướng khách hàng thiết lập ban đầu
Kênh Truyền Leased Line
Kênh Truyền Leased Line
Kênh Truyền Leased Line

Internet NIX
(National Internet Exchange)

Dịch vụ NIX (National Internet Exchange) thường đáp ứng cho các khách hàng có nhu cầu kết nối lưu lượng lớn với các nhà cung cấp khác trong nước dựa trên hạ tầng Peering tốc độ cao của FPT và các ISP khác

Bạn Cần Giá Tốt ?

Kênh Truyền Leased Line

Internet GIA
(Global Internet Access)

Internet GIA (Global Internet Access) là dịch vụ đường truyền Internet có cổng kết nối quốc tế riêng biệt dành cho các văn phòng, công ty có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. Khác với kết nối Internet thông thường, đường truyền kênh thuê riêng có thể cung cấp mọi tốc độ từ 512Kbps đến hàng trăm Gbps với cam kết tốt nhất về độ ổn định và tốc độ kết nối.

Bạn Cần Giá Tốt ?

Kênh Truyền Leased Line

Kênh thuê riêng MPLS
(Multi Protocol Label Switching)

MPLS (Multi Protocol Label Switching) là mạng riêng ảo ở Layer 3 hoặc Layer 2 thực hiện trao đổi định tuyến với doanh nghiệp, chủ yếu cung cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu kết nối routing giữa các site nội bộ với nhau thông qua mạng routing của ISP

Bạn Cần Giá Tốt ?

Lên đầu trang