Giá FPT Virtual Machine

Gói FPT VM Khuyến Mãi

Cloud hosting

2.196.000 / Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 8Gb
 • SSD: 300GB
 • Internet Bandwidth: 100 Mbps
 • Auto Backup

Cloud Storage

4.086.000 / Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 8Gb
 • SSD: 1000GB (IOPs 3000)
 • Internet Bandwidth: 100 Mbps
 • Auto Backup
Hot
Giá FPT Virtual Machine

*Bộ vi xử lý trung tâm mạnh mẽ
*Cải thiện tốc độ xử lý của bộ nhớ hệ thống
*Dung lượng băng thông Internet không giới hạn
*Hiệu suất hoạt động vượt trội
*Miễn phí cân bằng tải
*Các kết nối bảo mật, riêng tư, điểm nối điểm với công nghệ MPLS
*Năng lực xử lý cao
*Miễn phí lưu lượng truyền tải

+Miễn phí tường lửa với các tùy chọn thiết lập chính sách truy cập;
+Miễn phí sử dụng tính năng mạng riêng ảo cao cấp (client to site, site to site) và xây dựng nhiều mạng nội bộ;
+Mã hóa dữ liệu;
+Sao lưu tự động;
+Option AntiDDos

Gói Basic 1

490.000/Tháng
 • Core : 1 Vcpu
 • Ram: 1Gb
 • SSD: 50GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Basic 2

640.000/Tháng
 • Core : 1 Vcpu
 • Ram: 2Gb
 • SSD: 60GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free
Phổ biến

Gói Basic 3

1.060.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 4Gb
 • SSD: 80GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Medium 1

730.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 2Gb
 • SSD: 50GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Medium 2

1.000.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 4Gb
 • SSD: 60GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Medium 3

1.540.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 8Gb
 • SSD: 80GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free
Phổ biến

Gói Medium 4

2.560.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 16Gb
 • SSD: 100GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 1

1.300.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 4Gb
 • SSD: 80GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 2

1.780.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 8Gb
 • SSD: 80GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 3

2.800.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 16Gb
 • SSD: 100GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 4

3.910.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 24Gb
 • SSD: 150GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 1

3.280.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 16Gb
 • SSD: 100GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 2

4.390.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 24Gb
 • SSD: 150GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 3

5.500.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 32Gb
 • SSD: 200GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 4

8.320.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 48Gb
 • SSD: 500GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Tin Công Nghệ