Fdrive - Lưu trữ online - Chia sẽ - đồng bộ dữ liệu - bảo mật

FDRIVE

FDrive là phần mềm đồng bộ hóa mã nguồn mở và chia sẻ dữ liệu cho tất cả mọi người từ các cá nhân hoạt động, các doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ được hỗ trợ bởi đăng ký FDrive En-terprise.
FDrive cung cấp đồng bộ hóa an toàn dữ liệu và tuân thủ các giải pháp chia sẻ tập tin mà bạn kiểm soát.

– Giải pháp lưu trữ
– Truy nhập từ mọi nơi
– Truy nhập ngoại tuyến
– Bảo mật chia sẽ
– Tích hợp đa dạng
– Không giới hạn băng thông
– Up dữ liệu lên nhanh chóng, hiệu quả
– Admin quản lý user, phân quyền cấp bậc rõ ràng

Fdrive

Bảng Giá Fdrive

Storage #1

1,000,000 VNĐ/tháng 1000GB
 • Băng thông: Unlimited
 • 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Đồng bộ tự động
 • Tích hợp nhiều ứng dụng

Storage #2

2,00,000 VNĐ/tháng 2000GB
 • Băng thông: Unlimited
 • 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Đồng bộ tự động
 • Tích hợp nhiều ứng dụng
Hot

Storage #3

3,000,000 VNĐ/tháng 3000GB
 • Băng thông: Unlimited
 • 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Đồng bộ tự động
 • Tích hợp nhiều ứng dụng

Storage #4

4,500,000 VNĐ/tháng 5000GB
 • Băng thông: Unlimited
 • 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Đồng bộ tự động
 • Tích hợp nhiều ứng dụng

Storage #5

8,000,000 VNĐ/tháng 10,000GB
 • Băng thông: Unlimited
 • 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Đồng bộ tự động
 • Tích hợp nhiều ứng dụng
Doanh Nghiệp

Storage #6

Báo Giá VNĐ/tháng > 10000GB
 • Băng thông: Unlimited
 • 256bit-AES
 • Nén dữ liệu
 • Đồng bộ tự động
 • Tích hợp nhiều ứng dụng
Fdrive

Ưu tiên bảo mật

Fdrive có các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn bao gồm tính năng mã hóa đầu cuối. Nó hỗ trợ các chương trình xác thực, kiểm soát và sơ đồ cấp phép phổ biến.

Mật khẩu bảo mật của Fdrive đang sử dụng xác thực hai yếu tố cho tài khoản của khách hàng giúp khách hàng có thể bảo mật tối đa nhất cho những dữ liệu mà khách hàng đã tải lên Fdrive. 

– Cấu hình xác thực hai yếu tố
– Mã khôi phục trong trường hợp bạn bị mất nhân tố thứ 2
Đăng nhập bằng xác thực hai yếu tố

Sử dụng ứng dụng khách với xác thực hai yếu tố

Chia sẻ và công tác

Fdrive cho phép chia sẻ các file một cách an toàn. Bạn có thể chia sẻ file với bất kỳ ai trên hoặc ngoài đám mây bằng cách sử dụng liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu và họ cũng có thể tải file lên.
Chia sẻ tệp hoặc thư mục với một nhóm hoặc những người dùng khác và tạo chia sẻ công khai với siêu liên kết. Bạn cũng có thể xem bạn đã chia sẻ với ai và thu hồi một cách an toàn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.
– Có thể chỉnh sửa; cho phép người dùng bạn chia sẻ cùng chỉnh sửa các tệp được chia sẻ của bạn và cộng tác bằng ứng dụng Tài liệu. 
– Tạo: cho phép người dùng bạn chia sẻ với để tạo tệp mới và thêm chúng vào phần chia sẻ. 
– Thay đổi; cho phép tải lên phiên bản mới của tệp được chia sẻ và thay thế nó. 
– Xóa bỏ; cho phép người dùng bạn chia sẻ với để xóa các tệp được chia sẻ. 

 
Fdrive

Tin Công Nghệ