Giá Cloud Server HiGio

Gói CLoud Khuyến Mãi

Gói Basic

699.000 / Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 4Gb
 • SSD: 40GB

Gói Business

3.800.000 / Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 16Gb
 • SSD: 500GB
Hot

Gói Medium

1.288.000 / Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 8Gb
 • SSD: 100GB
Giá Cloud Server HiGio


*Hệ thống lưu trữ dữ liệu tiên tiến với Nimble Storage Area Network
*Bộ vi xử lý trung tâm mạnh mẽ
*Cải thiện tốc độ xử lý của bộ nhớ hệ thống
*Dung lượng băng thông Internet không giới hạn
*Hiệu suất hoạt động vượt trội
*Miễn phí cân bằng tải
*Các kết nối bảo mật, riêng tư, điểm nối điểm với công nghệ MPLS
*Năng lực xử lý cao
*Miễn phí lưu lượng truyền tải

+Miễn phí static NAT;
+Miễn phí tường lửa với các tùy chọn thiết lập chính sách truy cập;
+Miễn phí tính năng chuyển tiếp cổng dịch vụ giữa mạng nội bộ và mạng công cộng;
+Miễn phí sử dụng tính năng mạng riêng ảo cao cấp (client to site, site to site) và xây dựng nhiều mạng nội bộ;
+Tính năng xác thực đa nhân tố;
+Mã hóa dữ liệu;
+Sao lưu tự động;
+Dịch vụ bảo mật (Sắp ra mắt).

Gói Basic 1

450.000/Tháng
 • Core : 1 Vcpu
 • Ram: 1Gb
 • SSD: 40GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Basic 2

610.000/Tháng
 • Core : 1 Vcpu
 • Ram: 2Gb
 • SSD: 40GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free
Phổ biến

Gói Basic 3

930.000/Tháng
 • Core : 1 Vcpu
 • Ram: 4Gb
 • SSD: 40GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Medium 1

780.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 2Gb
 • SSD: 40GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Medium 2

1.100.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 4Gb
 • SSD: 40GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Medium 3

1.800.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 8Gb
 • SSD: 60GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free
Phổ biến

Gói Medium 4

3.140.000/Tháng
 • Core : 2 Vcpu
 • Ram: 16Gb
 • SSD: 80GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 1

1.560.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 4Gb
 • SSD: 80GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 2

2.200.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 8Gb
 • SSD: 80GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 3

3.540.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 16Gb
 • SSD: 100GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Large 4

4.970.000/Tháng
 • Core : 4 Vcpu
 • Ram: 24Gb
 • SSD: 150GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 1

4.220.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 16Gb
 • SSD: 100GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 2

5.650.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 24Gb
 • SSD: 150GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 3

7.080.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 32Gb
 • SSD: 200GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Gói Super 4

10.290.000/Tháng
 • Core : 8 Vcpu
 • Ram: 48Gb
 • SSD: 500GB
 • Data transfer: UNLIMITED
 • Firewall: Free
 • Load Balancer: Free
 • Virtual VPN Router: Free

Tin Công Nghệ